ผลิตภัณฑ์

สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง คุณภาพดี จากบางกอกเคเบิ้ล

ผลิตและจำหน่ายสายไฟทองแดง

สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง (Copper Cable) เป็นประเภทหนึ่งของสายไฟฟ้า (Power Cable) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟไปยังบ้านเรือน และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีหลากประเภทให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ปัจจุบันเราสามารถแบ่งประเภทของสายไฟฟ้าตามระดับแรงดันเป็น 3 ประเภทคือ สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (Medium Voltage Power Cable) และสายไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage Power Cable) ซึ่งสายไฟทองแดง ก็เป็นหนึ่งในสายไฟที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าที่วางระบบใต้ดิน (Undergroung Cable) เดินภายในอาคาร หรือวางบนรางเคเบิ้ล

ประเภทของสายไฟทองแดง

สามารถแบ่งเป็นสายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ แรงดันปานกลาง และแรงดันสูง ดังต่อไปนี้

 1. สายไฟชนิดแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) ใช้ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้า และหุ้มสายด้วย PVC หรือ XLPE เพื่อใช้เป็นฉนวน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  • สายไฟ THW (60227 IEC01) ทนแรงดันได้ที่ 450/750 โวลต์ มีทั้งแบบสายไฟทองแดงเส้นเดียวและตีเกลียว นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเดินในท่อร้อยสาย ใต้ฝ้า และในผนัง แต่ไม่ควรนำไปฝังดิน

  • สายไฟ VCT/VCT-G ทนแรงดันได้ที่ 450/750 โวลต์ เป็นสายไฟทองแดงเส้นฝอย มัดรวมเป็นแกน มีความอ่อนตัว และทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี นิยมใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องต่อสายไฟลงดิน งานฝังดิน เดินบนรางเคเบิ้ล หรือร้อยท่อฝังดิน

  • สายไฟ NYY/NYY-G ทนแรงดันได้ที่ 450/750 โวลต์ เป็นสายไฟทองแดงเส้นเดี่ยว หรือตีเกลียว มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีสายหุ้มฉนวนและเปลือก รวม 3 ชั้น นิยมใช้ภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับใช้วางบนรางเคเบิ้ล และร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

  • สายไฟ CV เป็นสายไฟทองแดงทั้งแบบสายเดียวและหลายแกน มีฉนวน XLPE สามารถเดินสายได้หลากหลายรูปแบบทั้งวางบนรางเคเบิ้ล และร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

  • สายไฟ IEC10 เป็นสายไฟทองแดงเส้นเดี่ยว หรือตีเกลียว สามารถทนแรงดันได้ 300/500 โวลต์ เหมาะสำหรับการเดินภายในอาคาร และวางบนรางเคเบิ้ล ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

  • สายไฟ VAF เป็นสายไฟที่นิยมใช้เป็นสายไฟบ้าน ทนแรงดันได้ที่ 300/500 โวลต์ มีทั้งสายไฟทองแดงเส้นเดี่ยว หรือตีเกลียว ใช้เดินสายเกาะผนังและในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อและฝังดินโดยตรง

 2. สายไฟชนิดแรงดันปานกลาง (Medium Voltage Power Cable) มักเป็นสายทองแดงตีเกลียวขนาดใหญ่ หุ้มฉนวน XLPE สามารถรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 3.6/6(7.2) ถึง 18/30(36) kV ใช้ในระบบจำหน่ายใต้ดินหรือวางบนรางเคเบิ้ล

 3. สายไฟชนิดแรงดันสูง (High Voltage Power Cable) มักเป็นสายทองแดงตีเกลียวขนาดใหญ่ หุ้มฉนวน XLPE สามารถรับแรงดันไฟฟ้า 69 และ 115 kV ใช้ในระบบสายส่งใต้ดิน

ทำไมต้องสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงที่บางกอกเคเบิ้ล

เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด เราจำเป็นต้องคำนึงถึงว่าสายไฟตัวนำทองแดง ที่เราเลือกใช้นั้น มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัท สายไฟบางกอกเคเบิ้ล จำกัด เลือกใช้ ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99% และเป็นทองแดงเกรดสูงสุด ซึ่งความบริสุทธิ์นี้จะให้ค่าการนำไฟฟ้าสูงสุด เพราะความบริสุทธิ์ที่ลดลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถขัดขวางการนำไฟฟ้าได้

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงการควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย และเรายังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลายภาคธุรกิจ เช่น โครงการเปลี่ยนสายอากาศเป็นสายใต้ดิน โรงไฟฟ้า สายส่ง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน กลุ่มธุรกิจ Oil & Gas และ สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัทอยู่คู่กับประเทศไทยมามากกว่าครึ่งศตวรรษ จึงทำให้เรามีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน และ ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่สนใจสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง ทั้งแบบ THW, VCT, CV และแบบอื่น ๆ ราคาโรงงาน รวมถึงสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ สามารถสอบถามราคาได้ที่โทรศัพท์ 02-2544550-9, 02-6519252-6

x