ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การเติบโตอย่างยั่งยืน และความสำเร็จของบางกอกเคเบิ้ล

Sales Townhall ประจำปี
#กิจกรรม
24 ส.ค. 2566

Sales Townhall ประจำปี 2023

คุณภาพของคน คือ แหล่งกำเนิดที่แท้จริงแห่งคุณภาพผลิตภัณฑ์

Design Thinking and Business Model Canvas Training
#กิจกรรม
17 ก.ค. 2566

Design Thinking and Business Model Canvas Training

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล และ SCGC ร่วมกันจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปด้าน Design Thinking and Business Model Canvas Training เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของบริษัท

 ปี สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
20 มิ.ย. 2566

59 ปี สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

การพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนแบบ Green Industry

Bangkok Cable Championship
#กิจกรรม
06 เม.ย. 2566

Bangkok Cable Championship 2023

งานใหญ่แห่งปีกับบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

ครูพันธุ์X เด็กพันธุ์R ครั
#กิจกรรม
05 เม.ย. 2566

ครูพันธุ์X เด็กพันธุ์R 2023 ครั้งที่ 1

BangkokCable จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
05 เม.ย. 2566

สร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่

สร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่ ต่อยอดจากความแข็งแกร่งของธุรกิจครอบครัว" กับคุณพงศภัค นครศรี บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด Wealth Focus By Krungsri

จัดสัมมนาที่วิทยาลัยเทค
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
09 พ.ย. 2565

จัดสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ครูพันธุ์X เด็กพันธุ์R BangkokCable จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

PRO GLOBAL Home Center
#กิจกรรม
15 ต.ค. 2565

PRO 1 GLOBAL Home Center

Congratulations to PRO 1 GLOBAL Home Center on its grand opening of the new 11th Branch (Shwe Pyi Thar)

รวมพลังแห่งการให้
#กิจกรรม
28 ก.ย. 2565

รวมพลังแห่งการให้

Bangkok cable รวมพลังแห่งการให้ ร่วมบริจาคโลหิต

BCC ได้รับประกาศนียบัตรฉลา
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
30 พ.ย. 2565

BCC ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน-คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
10 พ.ย. 2565

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

มอบทุนการศึกษา
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
10 พ.ย. 2565

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า
#กิจกรรม
04 ก.ย. 2565

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า และวิธีการติตตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขใหม่

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR
#กิจกรรม
04 ก.ย. 2565

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

จัดสัมมนาที่วิทยาลัยเทค
#กิจกรรม
09 ก.ค. 2565

จัดสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตราฐานของสายไฟฟ้า

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
08 ก.ค. 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

จุดเริ่มต้นของโอกาสเพื่อเด็ก ๆ ที่มีความฝันและมีการศึกษาที่ดีขึ้น

High voltage cable for smart city
#กิจกรรม
17 มิ.ย. 2565

High voltage cable for smart city

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัวหนังสือ "การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูง"

World Blood Donor Day
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
20 มิ.ย. 2565

World Blood Donor Day 2022

Bangkok Cable รวมพลังสามัคคีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

โคเมริ ฮาร์ด แอนด์ กรีน เป
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
14 มิ.ย. 2565

โคเมริ ฮาร์ด แอนด์ กรีน เปิดสาขาใหม่แห่งที่ 2 พนัสนิคม

เปิดบริการอย่างต่อเนื่อง กับ โคเมริ ฮาร์ด แอนด์ กรีน สาขาที่ 2 พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

#กิจกรรม
14 มิ.ย. 2565

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับเมืองสมัยใหม่: เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ การใช้งาน และบำรุงรักษา

ความปลอดภัยไม่มีวันหยุด
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
15 มี.ค. 2565

ความปลอดภัยไม่มีวันหยุด มอบสายไฟและความห่วงใย

"โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส" ในจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความยินดีกับดูโ
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
05 ม.ค. 2565

ร่วมแสดงความยินดีกับดูโฮมเปิดสาขาใหม่ที่ 16 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ เราพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทุกท่าน

Tomorrow Together : Bangkok Cable Group
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
18 พ.ย. 2564

Tomorrow Together : Bangkok Cable Group

“Tomorrow Together : Bangkok Cable Group ผนึกกำลัง ไทยโปรเกรสชั่น การไฟฟ้า ส่งมอบถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี”

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใ
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
15 พ.ย. 2564

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใหม่ที่15

ร่วมฉลอง ดูโฮม เปิดสาขาใหม่ที่15 ณ ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

Bangkok Cable Group ผนึกกำลังพันธมิต
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
01 พ.ย. 2564

Bangkok Cable Group ผนึกกำลังพันธมิตรส่งมอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

บางกอกเคเบิ้ลและบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

“ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
05 ส.ค. 2564

“ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เพราะการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

NetZero
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
11 ต.ค. 2564

NetZero

#Bangkokcable ร่วมกับโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย-UN รวมพลังสมาชิก ประกาศเจตนารมณ์ สู้วิกฤตโลกร้อน ตั้งเป้า Net Zero ภายใน ค.ศ. 2050

ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกับ
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
11 ต.ค. 2564

ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกับเรา

เพราะการ "ให้" ของท่านอาจช่วยต่อลมหายใจได้อีกหลายชีวิต

Cable Under Fire Condition Laboratory
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
14 ต.ค. 2564

Cable Under Fire Condition Laboratory

ห้องปฏิบัติการทดสอบสายทนไฟ (Standard No.TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025:2017))

“บางกอกเคเบิ้ล“ Mobile Testing Unit
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
06 ต.ค. 2564

“บางกอกเคเบิ้ล“ Mobile Testing Unit

“บางกอกเคเบิ้ล“ กับการทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง ผ่านรถทดสอบ Mobile Testing Unit

BCC ผู้ผลิตสายไฟฟ้าอันดับ
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
05 ต.ค. 2564

BCC ผู้ผลิตสายไฟฟ้าอันดับ1ของประเทศไทยและมียอดขายอันดับ1 ในประเทศพม่า

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ผู้ผลิตสายไฟฟ้าอันดับ1ของประเทศไทยและมียอดขายอันดับ1 ในประเทศพม่า

SMART ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
#กิจกรรม
24 ก.ย. 2564

SMART ELECTRICAL SYSTEM DESIGN

งานเสวนาออนไลน์ “SMART ELECTRICAL SYSTEM DESIGN” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

ห้องแยกโรคความดันลบ สำหร
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
27 ส.ค. 2564

ห้องแยกโรคความดันลบ สำหรับผู้ป่วย COVID-19

Bangkok Cable ส่งมอบสายไฟฟ้า VCT 2 x 1.5 SQ.MM จำนวน 3,000 เมตร ให้กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Mobile Testing Unit
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
27 มิ.ย. 2564

Mobile Testing Unit

บริการรถทดสอบ สายไฟฟ้า 115kV CE (WS-WBT) 1x800 SQ.MM หลังจากการติดตั้ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

การทดสอบ Flame Propagation Test
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
17 มิ.ย. 2564

การทดสอบ Flame Propagation Test

ชนิดสาย 6/10(12)kV FR-CV(WS)3x150 SQ.MM ตามมาตรฐาน IEC 60332-3-24 (Category C) เป็นการยืนยันความสามารถในการต้านทานการลุกลามของเปลวไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ของสายไฟฟ้า

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
13 พ.ค. 2564

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System #ที่ใหม่ล่าสุดในประเทศไทย

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
09 เม.ย. 2564

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System

High Voltage AC Resonance Mobile Testing System #ที่ใหม่ล่าสุดในประเทศไทย

อบรมความรู้ผลิตภัณฑ์สาย
#กิจกรรม
07 เม.ย. 2564

อบรมความรู้ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าให้กับลูกค้าร้านเกาอาน

กิจกรรมอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าให้กับลูกค้า #เกาอาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบสายไ
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
03 เม.ย. 2564

ห้องปฏิบัติการทดสอบสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงสุด

ความปลอดภัยที่ไม่มีวันหยุดกับห้องปฏิบัติการทดสอบสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงสุด

งานตรวจรับ EGAT
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
30 มี.ค. 2564

งานตรวจรับ EGAT

งานตรวจรับ EGAT Item : 1272 ACSR/GA 1,680km (700 ล้อ) เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564

สายไฟบางกอกเคเบิ้ล โครงก
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
26 มี.ค. 2564

สายไฟบางกอกเคเบิ้ล โครงการ GKBI (โรงไฟฟ้า โรงน้ำตาลเกษตรไทย)

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GKBI (โรงไฟฟ้า โรงน้ำตาลเกษตรไทย) จังหวัดนครสวรรค์

Light up your life project รร บ้านแม่ซ้อ จ
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
16 ก.พ. 2564

Light up your life project รร.บ้านแม่ซ้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสงสว่าง "เติมความฝัน" แสงแรกแห่งความสุข แสงแรกแห่งความหวัง ของเด็กๆ รร.บ้านแม่ซ้อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการตู้ปันสุข
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
08 ก.พ. 2564

โครงการตู้ปันสุข 2564

โครงการตู้ปันสุข 2564 ตู้ปันสุขปันน้ำใจจากใจเราชาวบางกอกเคเบิ้ล

อบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอ
#กิจกรรม
16 ธ.ค. 2563

อบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 2020

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมสัมมนาให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

มอบสายไฟฟ้าเพื่อใช้วิจั
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
17 ธ.ค. 2563

มอบสายไฟฟ้าเพื่อใช้วิจัยเรื่อง การทดสอบ Partial discharge

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด มอบสายไฟฟ้าให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งป
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
01 ธ.ค. 2563

รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2563”

รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2563” ภาคธุรกิจก่อสร้าง (Quality Persons of the Year 2020) คุณกัญชริษา นครศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

Railway Cables for Highest Safety Standards
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
25 พ.ย. 2563

Railway Cables for Highest Safety Standards

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบื้ล จำกัด ร่วมงาน RAIL Asia 2020 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ที่ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

Light up your life project โรงเรียน ศศช บ้
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
20 พ.ย. 2563

Light up your life project โรงเรียน ศศช.บ้านแม่สำเพ็งเหนือ

Light up your life project "เติมความฝัน" แสงแรกแห่งความสุข แสงแรกแห่งความหวัง ของเด็กๆ และชาวบ้าน โรงเรียน ศศช.บ้านแม่สำเพ็งเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการท
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
25 พ.ย. 2563

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบสายทนภายใต้สภาวะการเกิดอัคคีภัย

ขอต้อนรับลูกค้าคนพิเศษทุกท่านเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทดสอบสายทนไฟภายใต้สภาวะการเกิดอัคคีภัย ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17205 เราดำเนินการทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในประเทศไทย

Bangkok Cable Green Day ผู้บริหารและพนั
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
01 พ.ย. 2563

Bangkok Cable Green Day 1.11.20 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ร่วมกันปลูกป่า

โครงการ Bangkok Cable Green Day 1.11.20 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งถือเป็นการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ให้ป่าไม้ในชุมชน

พิธีลงนามสัญญาคู่ค้าและ
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน
04 พ.ย. 2562

พิธีลงนามสัญญาคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

พิธีลงนามสัญญาคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท Yong Sheng Global Trading Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม บริษัท รอยัล กรุ๊ป (Royal Group) และ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

เจาะลึก SMART HV CABLES
#กิจกรรม
08 พ.ย. 2562

เจาะลึก SMART HV CABLES

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นเฟืองเล็กๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาสู่ Smart City ในอนาคตอันใกล้ #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

งานสัมมนาการเลือกใช้สาย
#กิจกรรม
31 ม.ค. 2563

งานสัมมนาการเลือกใช้สายไฟฟ้าการตรวจสอบ และมาตรฐานของสายไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

งานสัมมนา "การเลือกใช้สายไฟฟ้าการตรวจสอบ และมาตรฐานของสายไฟฟ้า" ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

จัดงานสัมมนา ในหัวข้อการ
#กิจกรรม
20 ธ.ค. 2562

จัดงานสัมมนา ในหัวข้อการเลือกใช้สายไฟฟ้าการตรวจสอบ และมาตรฐานของสายไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ "การเลือกใช้สายไฟฟ้าการตรวจสอบ และมาตรฐานของสายไฟฟ้า" ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลั
#กิจกรรม
01 พ.ย. 2562

จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) #การเลือกใช้สายไฟฟ้า #การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า

x