08 • พ.ย. 2562
#กิจกรรม

เจาะลึก SMART HV CABLES

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นเฟืองเล็กๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาสู่ Smart City ในอนาคตอันใกล้ #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

ขอขอบคุณมนุษย์ไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการ EGAT, PEA, MEA, ที่ปรึกษา, ผู้รับเหมา, ผู้ออกแบบ และกลุ่มลูกค้าบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ผู้เชียวชาญด้านสายไฟฟ้าแรงสูง อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยาย พร้อมตอบข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ ให้กับมนุษย์ไฟฟ้า


#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

BCC ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน-คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x