แนวทางการเติบโตอย่างยั่นยืน

กว่า 5 ทศวรรษที่บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลเติบโตเคียงคู่กับการพัฒนาของประเทศไทย โดยพัฒนาสัมพันธภาพอย่างเกื้อกูลกันด้วยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ผลิตภัณฑ์ของเราคือ ผลผลิตของความสามารถผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมของวิศวกรไทย ด้วยแรงขับเคลื่อนและความปรารถนาอันแรงกล้า

บริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนและเสริมกลยุทธ์นี้ให้แข็งแกร่งด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในประเทศพม่า กัมพูชา และลาว

บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตัลโดยใช้หลักการแนวคิดขององค์กรยุคใหม่ด้วยกระบวนการทำงานที่คล่องตัวและการผลิตแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

x