การดำเนินงาน

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2507 บริษัทดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 58 ปี และสร้างชื่อเสียงจนประสบความสำเร็จด้วยการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลชั้นนำของประเทศไทย เราภาคภูมิใจในฐานะบริษัทของคนไทย ผู้บุกเบิกก้าวไกลสู่ทศวรรษใหม่ด้วยนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม สร้างความเป็นที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าของเรา แสดงศักยภาพแห่งความเชี่ยวชาญและพลังความคิดทางวิศวกรรมที่ดีที่สุดของประเทศไทยในเวทีระดับโลก

จากโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และแห่งที่สองที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมสุดยอดนวัตกรรมการผลิตที่นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ

“BCC” คือ สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่ดีที่สุดของประเทศไทยโดยคนไทยพร้อมด้วยบริการที่เหนือกว่าใคร ในราคาที่เหมาะสม ทำให้เราได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลก

ท่ามกลางยุคเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทย 4.0 ที่สร้างโอกาสสำคัญแห่งการเติบโตในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรายังคงแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ในการลงทุน พัฒนา และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโครงข่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันเป็นหลักในการส่งกระแสไฟฟ้าทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

บันทึกแห่งความภาคภูมิใจ

x