วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านพลังงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำเพื่อการเติบโตของพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ภารกิจ

มุ่งสู่การเป็นแบรนด์สายไฟและเคเบิ้ลอันดับหนึ่งในภูมิภาคด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด พร้อมการจัดส่งรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้เราจะยึดมั่นในการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเรา

ค่านิยมหลัก

‘การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งโอกาส’
ทำงานเน้นที่ผลลัพธ์ ขับเคลื่อนด้วยลูกค้า ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ใกล้ชิดแบบน้องพี่ ประสานงานสามัคคีเพื่อการเติบโตร่วมกัน
x