ร่วมงานกับเรา

50 ตำแหน่ง
พนักงานประจำฝ่ายผลิต
Job Responsibilities :

พนักงานผลิต

Job Duties :

คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย     
  • อายุ 20 – 35 ปี 
  • วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.

ผู้ที่สนใจติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ ป้อม รปภ.หน้าโรงงาน  หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่ 

งานบุคคลโรงงานฉะเชิงเทรา บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล  จำกัด 

เลขที่  39/1  หมู่ 1  ถนนบางปะกง - ฉะเชิงเทรา  ตำบลแสนภูดาษ  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140

โทรศัพท์ : 038-577-266-9  ต่อ 171 (คุณอุษณีย์)    โทรสาร : 038-577-270-1   e-mail : aussanee.p@bangkokcable.com

 

x