มาตรฐานสายไฟใหม่ มอก.11-2553

        ทุกผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภายใต้มาตรฐานสายไฟใหม่ มอก. 11-2553 ที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลาย มาตรฐานความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น มีมาตรการทางวิศวกรรมอันทันสมัยและดำเนินการตามเงื่อนไขข้อกำหนดใหม่

new standard TIS 11-2553
Insulation color without ground wire
Insulation color comparison per and XLPE Cable
x