เชื่อมโยงสู่ชีวิต

เชื่อมต่อพลังงาน ขับเคลื่อนความก้าวหน้าสู่ชีวิต

เราตระหนักว่าพลังงานทุกอนุภาคที่วิ่งไปกับสายไฟฟ้าทุกเส้นคือพลังงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโลก พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตของทุกคน เราจึงมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม พัฒนาการส่งพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งยุค เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศให้กับลูกค้าของเรา

คุณภาพอันเป็นเลิศ

เราลงทุนในสุดยอดเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อใช้ผลิตสายไฟที่มีคุณภาพด้วยอัตรากำลังการผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลชนิดตัวนำทองแดง 30,000 เมตริกตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ชนิดตัวนำอะลูมิเนียมที่มีกำลังการผลิต 22,000 เมตริกตันต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลได้อย่างแท้จริง

ข่าวสารและกิจกรรม

#กิจกรรม

เจาะลึก SMART HV CABLES

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นเฟืองเล็กๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาสู่ Smart City ในอนาคตอันใกล้ #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

ร่วมบริจาคโลหิตกับบางกอกเคเบิ้ล

"เติมรักให้กัน"

x