เชื่อมโยงสู่ชีวิต

เชื่อมต่อพลังงาน ขับเคลื่อนความก้าวหน้า เชื่อมโยงสู่ชีวิต

เพราะเราตระหนักว่าพลังงานทุกอนุภาคที่นำพาไปกับทุกเส้นสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของเรา คือพลังงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโลก พัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

พันธกิจสำคัญของเรา คือ การเชื่อมต่อพลังงานสู่ชีวิต และเป็นสะพานเชื่อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างนวัตกรรมและพัฒนาการส่งพลังงานให้รุดหน้ายิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สุด ก้าวล้ำนำหน้าด้วยเทคนิคแห่งอุตสาหกรรม เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา

คุณภาพอันเป็นเลิศ

พลังเบื้องหลังความมุ่งมั่นในอันที่จะสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดของเรา คือพลังแห่งความเชี่ยวชาญของผู้นำในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่สั่งสมมากว่า 5 ทศวรรษ

เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความเป็นเลิศในทุกประการ ด้วยการลงทุนในสุดยอดเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับโรงงานผลิตของเราอย่างต่อเนื่อง และถึงพร้อมในทุกสาขา ด้วยอัตรากำลังการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลชนิดตัวนำทองแดง 30,000 เมตริกตัน/ปี ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ชนิดตัวนำอะลูมิเนียมที่กำลังการผลิต 22,000 เมตริกตัน/ปี

ข่าวสารและกิจกรรม

08

พ.ย.•2562

#กิจกรรม

เจาะลึก SMART HV CABLES

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นเฟืองเล็กๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาสู่ Smart City ในอนาคตอันใกล้ #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

27

มิ.ย.•2564

#ข่าวประชาสัมพันธ์

Mobile Testing Unit

บริการรถทดสอบ สายไฟฟ้า 115kV CE (WS-WBT) 1x800 SQ.MM หลังจากการติดตั้ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

x