สายไฟ เชื่อมต่อพลังงาน ขับเคลื่อนความก้าวหน้าสู่ชีวิต

เราตระหนักว่าพลังงานทุกอนุภาคที่วิ่งไปกับสายไฟฟ้าทุกเส้นคือพลังงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโลก พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตของทุกคน เราจึงมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม พัฒนาการส่งพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งยุค เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศให้กับลูกค้าของเรา

Home Video Background

คุณภาพอันเป็นเลิศ

เราเห็นความสำคัญของสายไฟฟ้า สายอิเล็กทรอนิกส์ และสายเคเบิ้ล ในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้า ข้อมูล รวมไปถึงการเชื่อมต่อชีวิต ให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว เราจึงไม่เพียงแต่ ผลิตและจำหน่ายสายไฟ แต่เรายังศึกษาและลงทุนในสุดยอดเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อใช้ผลิตสายไฟที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มอก. สามารถนำไปติดตั้งสายไฟและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตรากำลังการผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลชนิดตัวนำทองแดง 30,000 เมตริกตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ชนิดตัวนำอะลูมิเนียมที่มีกำลังการผลิต 22,000 เมตริกตันต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาสายไฟของบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดได้อย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

กว่า 50 ปีที่เราผลิตและขายสายไฟ สายเคเบิ้ล และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ทำให้ทุกวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดดังนี้

  1. สายไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายสายไฟชนิดตัวนำทองแดง และตัวนำอะลูมิเนียม ที่ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ องค์กร และโครงการต่าง ๆ
  2. สายคอนโทรลและสายสัญญาณ สายไฟที่มีตัวนำเป็นเส้นฝอยขนาดเล็กทำให้มีความอ่อนตัวสูง เหมาะสำหรับเชื่อมต่อ เพื่อนำสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วัดและคอมพิวเตอร์
  3. สายทนไฟ เป็นสายไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้ตัวนำทองแดงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องสักพักหนี่งในช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมง แม้ตัวฉนวนและเปลือกจะถูกไฟไหม้ไปแล้ว จึงเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าขณะเกิดเพลิงไหม้ ในวงจรช่วยชีวิต เช่น พัดลมดูดควันเพลิงไหม้ หรือลิฟท์สำหรับพนักงานดับเพลิง
  4. สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล ใช้สำหรับระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า และสัญญาณควบคุม
  5. สายโทรคมนาคม ใช้สำหรับการส่งสัญญาณและข้อมูลในระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า สายชาร์จมือถือ และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับใช้ในบ้าน

บางกอกเคเบิ้ล คุณภาพที่ทุกคนวางใจ

เราตระหนักดีว่า เราไม่ได้ผลิตเพียงสายไฟและสายเคเบิ้ล แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อพลังงานมาสู่ทุกชีวิต ที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เราจึงมุ่งมั่นผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ลคุณภาพสูง มาตรฐานสากล มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยังมีห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานในสภาวะต่าง ๆ

พร้อมกันนี้เรายังพัฒนาคุณภาพการบริหารงานตามมาตรฐานสากล โดยได้รับมาตรฐานดังต่อไปนี้

  • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
  • มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ISO 14001
  • มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
  • ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001: 2003

ที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและโครงการชั้นนำมากมายในการให้บริการระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โครงการท่าอากาศสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามราคาสายไฟ สายเคเบิ้ล และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ได้ที่โทรศัพท์ 02-2544550-9, 02-6519252-6

ศูนย์รวมข้อมูลความรู้
ข่าวสารและกิจกรรม
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

IWMA Insider Magazine- wire Dusseldorf special

IWMA Insider Magazine- wire Dusseldorf special

x