29 • มี.ค. 2567
#กิจกรรม

Bangkok Cable คว้ารางวัลชนะเลิศ Silver Award ประเภท New Born QCC Prize ในเวที Thailand Quality Prize 2024 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ด้วยผลงานที่นำเสนอการใช้ PVC Compound ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยทีมงานของเราที่มุ่งมั่น ขับเคลื่อนนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต พิสูจน์ให้เห็นถึงการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงาน เและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ และโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที


x