กลุ่มบริษัทบางกอกเคเบิ้ล

บริษัทร่วมทุน

บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด
บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ไทยคอปเปอร์ ร็อด จำกัด
บริษัท ไทย รีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด
บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทในกลุ่มบางกอกเคเบิ้ล

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
บริษัท พงศ์ทิพพา จำกัด
บริษัท สวนอุตสาหกรรมอินทรา จำกัด
บริษัท บางกอกโซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท บางกอกแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
บริษัท บางกอกไดอิเล็ค จำกัด
บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท บางกอกเคเบิ้ล เวนเจอร์ จำกัด
x