ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน

        ห้องปฏิบัติการทดสอบสายเคเบิ้ลภายใต้สภาวะการเผาไหม้แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) โดยสามารถดำเนินการทดสอบการต้านทานการลุกไหม้ ความหนาแน่นของควันไฟ ความสามารถในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้ขณะเกิดเพลิงไหม้ การปล่อยก๊าซและกรดฮาโลเจน ตามมาตรฐานต่างๆที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

มาตรการการทดสอบ

ทุกผลิตภัณฑ์ของเราต้องผ่านมาตรการการทดสอบที่เข้มงวดในมาตรฐานที่สูง เพื่อเน้นย้ำประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
x