สินค้าคุณภาพ

สินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสากล
Quality policy electric wire and cable

นโยบายด้านคุณภาพ

ด้วยนโยบายคุณภาพที่เคร่งครัดก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างให้บางกอกเคเบิ้ลเป็นผู้นำแห่งวงการอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลคุณภาพสูง พร้อมส่งมอบสินค้าอย่างรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและปรังปรุงระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

High-quality products electric wire and cable

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง

มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพสูงและดีที่สุดในอุตสาหกรรม เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพของโรงงานสมุทรปราการและโรงงานฉะเชิงเทรา ด้วยกำลังการผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ลทองแดงที่ 30,000 เมตริกตันต่อปี นับเป็นที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดตัวนำอะลูมิเนียมที่กำลังการผลิต 22,000 เมตริกตันต่อปี นำมาซึ่งความภูมิใจในศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเรา

x