ความสำเร็จของเรา

บริษัทจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงการต่างๆที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น จากการผลิตไปสู่การส่งจ่ายพลังงาน จากโรงพยาบาลไปจนถึงโรงเรียนและบ้านเรือน จากรถไฟไปจนถึงสนามบิน และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนเส้นทาง เราจะเป็นส่วนเชื่อมต่อและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

ทุ่งกังหันลม จำหน่ายสายไฟ บริการ ระบบไฟฟ้า

ทุ่งกังหันลม

LOCATION : จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดนครราชสีมา
PURCHASER : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
YEAR : 2555
SOLAR FARM สาย power cable

SOLAR FARM

LOCATION : PHETCHABURI
PURCHASER : ASTRONERGY SOLAR (THAILAND)
YEAR : 2015
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) XLPE Cable สาย frc

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

LOCATION : กรุงเทพมหานคร
PURCHASER : บริษัท ไทยเมเดนชา จำกัด
YEAR : 2558
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Voltage cable

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

LOCATION : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
PURCHASER : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
YEAR : 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( Substation) สายไฟ cv sac thw-a aac acsr

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( Substation)

LOCATION : กรุงเทพมหานคร
PURCHASER : บริษัท เอบีบี จำกัด
YEAR : 2555
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ระบบ underground cable

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

LOCATION : กรุงเทพมหานคร
PURCHASER : บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
YEAR : 2559
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส2, Taxi Way, Airport Lighting

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส2, Taxi Way, Airport Lighting

LOCATION : กรุงเทพมหานคร
PURCHASER : Utility by Interlink
YEAR : 2559
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากห่อกลั่น (บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))

โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากห่อกลั่น (บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน))

LOCATION : จังหวัดระยอง
PURCHASER : บริษัทเอสเคอีซี (ไทย) จำกัด
YEAR : 2557
เสาไฟฟ้าแรงสูง

เสาไฟฟ้าแรงสูง

LOCATION : ภาคตะวันตก, ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
PURCHASER : EGAT
YEAR : 2557 - ปัจจุบัน
x