คำถามที่ถามบ่อย

Q

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง


A

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย , HomePro , HomeMart หรือติดต่อฝ่ายขาย โทร. 02-254-4550-9


Q

ขนาดและจำนวนแกนของสายไฟ ดูอย่างไร


A

ขนาดของสายไฟ = พื้นที่หน้าตัดของตัวนำ (หน่วย : ตร.มม.) เช่น 2x4 sq.mm หมายถึง มี 2 แกน แต่ละแกนมีพื้นที่หน้าตัดของตัวนำ 4 ตร.มม.


Q

ตัวนำทองแดงกับตัวนำอลูมิเนียม มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร


A

ตัวนำทองแดง มีค่าความนำไฟฟ้าสูง (100%IACS) มีจุดหลอมเหลวสูง (1,083°C) และมีน้ำหนักมาก (Density 8.89 g/cm³) ตัวนำอลูมิเนียม มีค่าความนำไฟฟ้า (61%IACS) และจุดหลอมเหลว (659°C) ต่ำกว่าทองแดง แต่มีน้ำหนักเบา (Density 2.7 g/cm3)


Q

สายไฟที่มีฉนวน PVC กับฉนวน XLPE มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร


A

ฉนวน PVC ทนอุณหภูมิสูงสุดต่อเนื่องได้ 70°C , ฉนวน XLPE ทนอุณหภูมิสูงสุดต่อเนื่องได้ 90°C ดังนั้น สายที่มีฉนวน XLPE จะนำกระแสได้มากกว่าฉนวน PVC ที่ขนาดตัวนำเท่ากัน


Q

สายไฟที่มีเปลือก PVC กับเปลือก PE มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร


A

สายที่มีเปลือก PVC จะมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อสารเคมีได้ดี สายที่มีเปลือก PE จะมีความแข็ง ทนต่อการขีดข่วน ทนความชื้นได้ดี


Q

สายไฟที่ป้องกันสัตว์กัดแทะ มีแบบไหนบ้าง


A

Vermin proof (VP) สำหรับป้องกันสัตว์กัดแทะ เช่น หนู งู Anti-termite (AT) สำหรับป้องกันปลวก


Q

สายหน่วงไฟ (Flame retardant cable : FR) มีคุณสมบัติ และการใช้งานอย่างไร


A

เป็นสายไฟ ที่เมื่อถูกไฟไหม้ ไฟจะลุกลามไม่มาก เมื่อเทียบกับสายไฟโดยทั่วไป ใช้กับระบบไฟฟ้าทั่วๆไป หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้


Q

สายทนไฟ (Fire resistance cable : FRC) มีคุณสมบัติ และการใช้งานอย่างไร


A

คุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือนสายหน่วงไฟ แต่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ถูกไฟไหม้ ใช้กับระบบช่วยชีวิตต่างๆ เช่น ระบบไฟฉุกเฉิน , ระบบสัญญาณเตือนภัย , ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น


Q

จะเลือกซื้อสายทนไฟ (Fire resistance cable) ต้องดูอะไรบ้าง


A

สายผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน BS 6387 Cat. C,W,Z พร้อมกับมีใบรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ


Q

สายไฟมีอายุการใช้งาน นานเท่าไร


A

อย่างน้อย 20 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 1. การติดตั้ง ใช้งานอย่างถูกวิธี 2. พิกัดแรงดัน และกระแสที่ใช้งาน 3. แรงกระทำทางกลต่อสาย เช่น แรงกระแทก การดัดโค้งงอ การบิด หรือการสั่นสะเทือน เป็นต้น 4. สภาพแวดล้อมที่ติดตั้งใช้งาน


x