ผลิตภัณฑ์

จำหน่าย สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมคุณภาพดี บางกอกเคเบิ้ล

สายอะลูมิเนียม aluminium คือสายไฟฟ้าชนิดมีตัวนำเป็นอะลูมิเนียม ที่ถูกหุ้มด้วยฉนวน PVC หรือ XLPE ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสายจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีหลากประเภทให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ปัจจุบันสายไฟฟ้าอะลูมิเนียม เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง มีน้ำหนักเบาและสามารถทนต่อความร้อนได้สูง ซึ่งมีทั้งแบบเปลือยและแบบหุ้มฉนวน โดยแบบหุ้มฉนวน สามารถแบ่งประเภทของสายไฟฟ้าตามระดับแรงดันเป็น 3 ประเภทคือ กลุ่มสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ อย่าง สายไฟ THW-A /AWV สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง SAC และสายไฟฟ้าแรงดันสูง ซึ่งสายไฟอะลูมิเนียม เป็นหนึ่งในสายไฟที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

ประเภทของสายไฟอะลูมิเนียม

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

  1. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน PVC ( THW-A) : คือสายไฟฟ้าที่ใช้อะลูมิเนียมเป็นตัวนำชนิดตัวไม่อัดแน่น ตาม มอก.293-2541 ตารางที่ 1 ที่ถูกหุ้มฉนวนด้วย PVC เป็นสายไฟที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เกิน 750 โวลต์ (750V) นิยมใช้กับงานอุตสาหกรรมเดินบนเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ เดินสายไฟฟ้าในอากาศบนฉนวนลูกตุ้ม หรือเดินงานไฟฟ้าเข้าอาคาร เป็นต้น

  2. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน PVC ( AWV ) : คือสายไฟฟ้าที่ใช้อะลูมิเนียมเป็นตัวนำอัดแน่น ตาม มอก.293-2541 ตารางที่ 2 ที่ถูกหุ้มฉนวนด้วย PVC เป็นสายไฟที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เกิน 750 โวลต์ (750V) นิยมใช้กับงานอุตสาหกรรมเดินบนเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ เดินสายไฟฟ้าในอากาศบนฉนวนลูกตุ้ม หรือเดินงานไฟฟ้าเข้าอาคาร เป็นต้น

สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

  1. สายไฟฟ้า Partial Insulated Cable (PIC) : คือสายไฟฟ้าที่ใช้อะลูมิเนียมแบบตีเกลียวอัดแน่น ถูกหุ้มฉนวนด้วย XLPE สามารถรับแรงดันได้สูงขึ้นแต่ระวังเรื่องสัมผัสโดยตรง นิยมใช้เดินในอากาศผ่านลูกถ้วย

  2. สายไฟฟ้า Space Aerial Cable (SAC) : คือสายไฟฟ้าที่ใช้อะลูมิเนียมแบบตีเกลียวอัดแน่น ที่ถูกหุ้มฉนวนและเปลือกด้วย XLPE ทำให้มีความทนทานมากกว่าสาย PIC แต่ให้ระวังเรื่องสัมผัสโดยตรง ใช้ในการเดินสายไฟบน cable spacer

  3. สายไฟฟ้า Preassembiy Aerial Cable (PAC) : คือสายชนิด Fully Insulated ที่มีอะลูมิเนียมเป็นตัวนำ มีความทนทานสูง นิยมใช้ในการเดินเสาไฟผ่านอาคารหรือบริเวณจุดชุมชน

  4. สายไฟฟ้า Cross-linked Polyethylene (XLPE) : คือสายชนิด Fully Insulated ที่มีอะลูมิเนียมเป็นตัวนำและประกอบด้วยอุปกรณ์อย่าง ชีลด์ของตัวนำ ฉนวน XLPE ชีลด์ของฉนวนและมีเปลือกหุ้มเพิ่มความทนทานอีกชั้น มีความทนทานต่อสภาพอากาศ สามารถใช้ในการเดินไฟฟ้าใต้ดินได้

สายไฟฟ้าแรงดันสูง

  1. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียม AAC : คือสายไฟฟ้าที่ใช้อะลูมิเนียมล้วน เป็นตัวนำแบบเปลือย นิยมใช้กับสายส่งไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไม่เกิน 132kV

  2. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียม AAAC : คือสายไฟฟ้าตัวนำแบบผสม มีการใช้อะลูมิเนียมแมกนีเซียมและซิลิคอนเป็นตัวนำไฟฟ้า สามารถทนการกัดกร่อนจากไอเกลือได้ดี สามารถทนแรงดึงได้สูงแต่มีสภาพนำไฟฟ้าต่ำกว่า ACSR

  3. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียม ACSR : คือสายไฟฟ้าที่ใช้อะลูมิเนียมเป็นตัวนำและมีแกนสายเหล็กอยู่ตรงกลางสาย นิยมใช้กับสายส่งไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันสูงกว่า 132kV

  4. สายไฟฟ้าอะลูมิเนียม ACCC คือสายไฟฟ้าที่ใช้ลวดอะลูมิเนียมสี่เหลี่ยมคางหมูพันเป็นตัวนำเป็นชั้นพันรอบแกนคอมโพสิตพอลิเมอร์อยู่ตรงกลาง สามารถทนแรงดึงและอุณหภูมิได้สูง จึงนำกระแสได้สูงเกือบ 2 เท่า ของสาย ACSR ทั่วไปที่ระยะท้องช้างเดียวกัน นิยมใช้งานแทนสาย AAC และ ACSR

ทำไมต้องสายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมที่บางกอกเคเบิ้ล

เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด เราจำเป็นต้องคำนึงถึงว่าสายไฟตัวนำอะลูมิเนียมที่เราเลือกใช้นั้น มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัท สายไฟบางกอกเคเบิ้ล จำกัด เลือกใช้ อะลูมิเนียม 99.5% และเป็นอะลูมิเนียมเกรดสูงสุด ซึ่งความบริสุทธิ์นี้จะให้ค่าการนำไฟฟ้าสูงสุด เพราะความบริสุทธิ์ที่ลดลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถขัดขวางการนำไฟฟ้าได้

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงการควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน โดยผ่านมาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

บริษัท สายไฟบางกอกเคเบิ้ล อยู่คู่กับประเทศไทยมามากกว่าครึ่งศตวรรษ จึงทำให้เรามีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนาความรู้ให้กับ พนักงาน และ ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่สนใจสายไฟฟ้าอะลูมิเนียม ทั้งแบบสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง และสายไฟฟ้าแรงดันสูง สามารถสอบถามราคาได้ที่โทรศัพท์ 02-2544550-9, 02-6519252-6

x