สายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูมิเนียม

35 kV SAC Wire and cablex