ผลิตภัณฑ์

สายทนไฟฟ้าหลากชนิด

สายทนไฟ หรือ สายทานไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าอย่างสายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความอันตรายสูง หากมีการเลือกวัสดุที่ไม่ดีก็อาจเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรได้ง่าย การใช้สายทนไฟจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในวงจรไฟฟ้า ที่ช่วยควบคุมการเกิดไฟไหม้และทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟในระยะเวลาหนึ่งได้ เพราะอุปกรณ์สายทนไฟ ทำมาจากวัสดุที่คุณสมบัติทนไฟสูง โดยจะมีเทปพันอยู่บริเวณตัวนำไฟฟ้า ที่สามารถต้านการลุกลามของไฟได้และทำให้เกิดควันน้อย

ปัจจุบันสายทานไฟ เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการความร้อนได้ดี เป็นสายทนไฟฟ้าที่ช่วยไม่ให้เกิดการลุกไหม้และมีน้ำหนักเบา สามารถแบ่งประเภทของสายทนไฟฟ้าเป็น 3 ประเภทคือ สายทนไฟ FRC, สาย LSHF และสาย FR-CV ซึ่งทั้ง 3 ประเภท ได้รับความนิยมและถูกนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

ประเภทของสายทนไฟ

สายทนไฟ FRC (Fire Resistant Cable)

คือสายที่ใช้ในการต้านการติดไฟ ให้มีควันในปริมาณน้อยลง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เป็นสายไฟที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่ทำให้วัสดุไม่เกิดการกัดกร่อนเมื่อโดนไฟไหม้ โดยหน้าที่หลักของสายทนไฟแบบ FRC จะช่วยในการต้านทานไฟฟ้าลุกลามเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแต่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น วงจรช่วยชีวิต

สาย LSHF (Low Smoke Halogen Free)

คือสายที่ใช้ในการต้านการติดไฟ ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพดี ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ให้ปริมาณควันมีน้อยลง ช่วยป้องกันการลุกลามและเป็นสายไฟที่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้วัสดุไม่เกิดการกัดกร่อนเมื่อโดนไฟไหม้ โดยหน้าที่หลักสายแบบ LSHF จะช่วยในการต้านทานไฟฟ้าลุกลามเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร แต่ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในขณะเกิดไฟไหม้ได้

สาย FR-CV

คือสายที่ใช้ในการต้านการติดไฟ ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพดี ถูกหุ้มด้วยฉนวนชนิด XLPE และเปลือก FR-PVC ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ช่วยป้องกันการลุกลามใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยสามารถติดตั้งบนรางเคเบิล

x