สายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูมิเนียม

ACSR Wire and cablex