สายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูมิเนียม

25 kV SAC Wire and cablex