CAN U MAKE IT CAREER@BCC

Thank you for your understanding and for your interests to have your future with us. We wish you success in your career endeavors.

1 POSITION
พนักงานPC ประจำ Megahome สาขารังสิต
Job Responsibilities :

งานขายและให้บริการลูกค้า มีจิตใจรักในงานบริการ สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ควบคุมดูแลสินค้าที่ได้รับผิดชอบและรายงานผล

Job Duties :

  • ส่งเสริมการขายให้ยอดถึงเป้าหมาย
  • ให้ความรู้สินค้ากับผู้ที่สนใจ และปิดการขาย
  • บันทึกรายงานส่งให้กับทางบริษัท
  • ดูแลสินค้าและความสะอาด ในพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย
  • สามารถเดินทางเข้าบริษัทเมื่อมีการประชุมอบรม สัมมนา
  • หากมีประสบการณ์ขาย PC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ
การศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
อายุ 18 ปี ขึ้นไป
เพศ หญิง/ชาย
 
เงินเดือน 
10,000-12,000 บาท/เดือน
 
สวัสดิการ 
ค่าโทรศัพท์ 300บาท
OT 50-60 บาท/ชั่วโมง
เบี้ยขยัน
คอมมิชชัน

ติดต่อสอบถาม 085-0352287 คุณดนัย

x