09 • ก.ค. 2565
#กิจกรรม

จัดสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตราฐานของสายไฟฟ้า

enlightenedโดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตราฐานของสายไฟฟ้า โดยมีน้อง ๆ เข้าร่วมกว่า 50 คน ให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จ.ฉะเชิงเทรา
ขอขอบคุณคณะอาจารย์ และน้อง ๆ ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในครั้งนี้น้อง ๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ
✅เพราะการศึกษา คือโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคนเราได้
⚡"สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"

check markสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 

 


#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

BCC ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน-คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x