10 • พ.ย. 2565
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จากสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

BangkokCable จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 
โดยบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า โดยมีน้อง ๆ เข้าร่วมกว่า 130 คน วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ขอขอบคุณคณะอาจารย์ และน้อง ๆ ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในครั้งนี้น้อง ๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ
 
 

"สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"

สอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 

 


#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

BCC ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน-คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

#กิจกรรม

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า และวิธีการติตตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขใหม่

x