17 • มิ.ย. 2565
#กิจกรรม

High voltage cable for smart city

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัวหนังสือ "การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูง"

High voltage cable for smart city

 

enlightenedครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัวหนังสือ "การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูง" โดยผศ.ดร. คมสัน เพ็ชรรักษ์ และผศ.ดร. วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ร่วมบรรยายและมีผู้ร่วมงานเสวนาออนไลน์กว่า 1,500 ท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

 

check markดาวน์โหลดหนังสือ https://www.bangkokcable.com/BCCBrochure/eBook-BCC_Design-Install_High_Volt-Final_compressed.pdf

 

pinขอฝากผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าคุณภาพเป็นเลิศจากบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด

 

check markสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 

 


x