17 • Jun 2022
#EVENTS

High voltage cable for smart city

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัวหนังสือ "การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูง"

High voltage cable for smart city

 

enlightenedครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัวหนังสือ "การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูง" โดยผศ.ดร. คมสัน เพ็ชรรักษ์ และผศ.ดร. วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ร่วมบรรยายและมีผู้ร่วมงานเสวนาออนไลน์กว่า 1,500 ท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

 

check markดาวน์โหลดหนังสือ https://www.bangkokcable.com/BCCBrochure/eBook-BCC_Design-Install_High_Volt-Final_compressed.pdf

 

pinขอฝากผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าคุณภาพเป็นเลิศจากบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด

 

check markสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 

 


#EVENTS

จัดสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตราฐานของสายไฟฟ้า

#PRESS RELEASES

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

จุดเริ่มต้นของโอกาสเพื่อเด็ก ๆ ที่มีความฝันและมีการศึกษาที่ดีขึ้น

#PRESS RELEASES

World Blood Donor Day 2022

Bangkok Cable รวมพลังสามัคคีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

x