06 • เม.ย. 2564
#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

ร่วมฉลองเปิดสาขาใหม่ Global House สาขากบินทร์บุรี

ร่วมฉลองเปิดสาขาใหม่ #GlobalHouse สาขา กบินทร์บุรี
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์  เราพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทุกท่าน
 
#ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 
#ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
#สายไฟฟ้าคุณภาพ 
#สายไฟฟ้าของคนไทยเพื่อคนไทย
#NoCableNoPower 
 
www.bangkokcable.com

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

BCC ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน-คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x