สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

0.6/1 kV CV-AWA

สายไฟฟ้า CV-AWA เป็นสายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำไฟฟ้าทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก PVC และมี Armour เป็นลวดอลูมิเนียม สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 0.6/1 kV หรือ 600/1000 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส
 
การติดตั้งใช้ในงานทั่วไป ได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก ได้ทั้งแบบวางบนรางเคเบิล ร้อยท่อ และฝังดินโดยตรง


x