สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/500 V 90°C 60227 IEC 57 (HVKF)

สายไฟฟ้า 60227 IEC57 (HVKF) เป็นสายไฟฟ้าหลายแกน และมีสายดิน  ตัวนำไฟฟ้าทองแดงเส้นฝอย ฉนวน PVC สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300/500 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส
 
การติดตั้งใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้ (ใช้งานหนัก) , ใช้ในดวงโคมไฟฟ้าที่มี/ ไม่มีบัลลาสต์ , ใช้ในป้ายโฆษณา / ป้ายไฟฟ้า


x