สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/300 V 70°C 60227 IEC 52

สายไฟฟ้า 60227 IEC52 เป็นสายไฟฟ้าหลายแกน และมีสายดิน ตัวนำไฟฟ้าทองแดงเส้นฝอย ฉนวน PVC สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300/300 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส
 
การติดตั้งใช้งานต่อภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถหยิบยกได้


x