สายอิเล็กทรอนิกส์และสายเคเบิ้ล

UL 2464-SB-LF Wire and cablex