สายไฟฟ้าชนิดตัวนำอะลูมิเนียม

THW-A Wire and cablex