สายคอนโทรลและสายสัญญาณ

600 V CVV-S

สายไฟฟ้า CVV-S เป็นสายไฟฟ้าหลายแกน ตัวนำไฟฟ้าทองแดงเส้นฝอย ฉนวนและเปลือก PVC มีเทปทองแดงเป็นชีลด์สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

การติดตั้งใช้งานในวงจรควบคุมเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณที่มีการรบกวนทางไฟฟ้า แผงวงจรควบคุม สามารถใช้งานในพื้นที่แห้งหรือเปียก

 x