สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

450/750 V 70°C VCT

สาย VCT เป็นสายไฟฟ้าสำหรับใช้ติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกน และมีสายดิน ฉนวนและเปลือกทำจาก PVC ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดง สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ และทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

สายไฟฟ้าประเภทนี้มีความอ่อนตัวและทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย นิยมติดตั้งโดยการเดินบนราง ร้อยท่อฝังดิน

 


x