สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

300/300 V 70°C 60227 IEC 43

สายไฟฟ้า 60227 IEC43 เป็นสายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำไฟฟ้าทองแดงเส้นฝอย ฉนวน PVC สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300/300 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส
 
การติดตั้งใช้ต่อไฟประดับตกแต่งภายในอาคาร


x