สายไฟฟ้าชนิดตัวนําทองแดง

450/750 V 70°C 60227 IEC 01 (THW)

60227 IEC 01 (THW) เป็นสายแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง จำนวนแกน 1 แกน สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ ฉนวนพีวีซี สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

60227 IEC 01 (THW) เป็นสายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไป ส่วนใหญ่มักใช้ในการเดินสายภายในอาคาร สามารถเดินในท่อร้อยสาย เดินลอยในอากาศ หรือร้อยท่อฝังดินได้ แต่ห้ามฝังดินโดยตรง มีหลายสีให้เลือกx