สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

USB 3.1 TYPE C



x