สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BUC-0106 Wire and cablex