สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BUC-0105 Wire and cablex