สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BWW-0222 Wire and cablex