สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BWO-0222 Wire and cablex