สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BWO-01002 Wire and cablex