สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BWO-0112 Wire and cablex