สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BUC-0210 Wire and cablex