สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BWO-0120 Wire and cablex