สายสำหรับบ้านและอุปกรณ์มือถือ

BWO-0111 Wire and cablex