สายทนไฟ

0.6/1 kV FRC-XLPE/LSHF 1 core

สายไฟฟ้า FRC-XLPE-LSHF เป็นสายไฟฟ้าแกนเดียว และหลายแกน ตัวนำไฟฟ้าทองแดง ฉนวน XLPE เปลือก LSHF สีส้ม สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 0.6/1 kV หรือ 600/1000 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส

การติดตั้งใช้งานในสถานที่ที่ต้องการคุณสมบัติต้านทานการลุกลามไฟ ควันน้อยและไม่ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกเพลิงไหม้ เช่น วงจรช่วยชีวิต

 x