สายทนไฟ

600/1000 V FRC-XL-LSHF 1 core

สายไฟฟ้า FRC-XL-LSHF เป็นสายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำไฟฟ้าทองแดง ฉนวน XL-LSHF สีส้มสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600/1000 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส

การติดตั้งใช้งานในสถานที่ที่ต้องการคุณสมบัติต้านทานการลุกลามไฟ ควันน้อยและไม่ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกเพลิงไหม้ เช่น วงจรช่วยชีวิต

 x