สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ และเครื่องจักร

600 V CVV-S Wire and cablex