สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ และเครื่องจักร

600 V CVV-SWA Wire and cablex