สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ และเครื่องจักร

600 V CVV Wire and cablex