สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ และเครื่องจักร

600 V CVV Wire and cable


สายไฟฟ้า CVV เป็นสายไฟฟ้าหลายแกน ตัวนำไฟฟ้าทองแดงเส้นฝอย ฉนวนและเปลือก PVC สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

การติดตั้งใช้งานในวงจรควบคุมเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้า แผงวงจรควบคุม สามารถใช้งานในพื้นที่แห้งหรือเปียก


Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
E-MAIL : BCC@BANGKOKCABLE.COM, SALES@BANGKOKCABLE.COM
Line@ : @bangkokcablebcc
Facebook : Bangkok Cable BCC
Website : www.bangkokcable.com


x